کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 01 بهمن 1400
 

آغاز پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی

معرفی کادر دبیرستان

معرفی کادر:

مدیریت:

آقای دکتر راسخ احمدی

معاونین آموزشی و اجرایی: 

آقای مصّدق

آقای جوانمردی

معاونین انضباطی:

آقای جوانمردی

آقای حاجی عیسی

امور دفتری و اداری:

آقای اکبری

امور مالی و اداری :

آقای حاج عیسی

مشاوره تحصیلی:

آقای  زمانی

مدیریت سایت:

آقای اکبری

کلام مدیریت دبیرستان

امتحانات ترم اول
افتخار آفرینان کنکور سراسری

آزمون آنلاین

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  9 نفر
تعداد بازدید :  592844 نفر
   چارت سازمانی

گروه :  مدیریت
نام :  حامد رضا راسخ احمدی
ایمیل : 
سمت :  مديريت دبيرستان - پيش دانشگاهی و آموزشگاه علمی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت
نام :  مهدی مصدق
ایمیل : 
سمت :  معاونت اجرایی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت
نام :  محمد حاجی عیسی
ایمیل : 
سمت :  امور مالی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت
نام :  بهروز جلیلوند
ایمیل : 
سمت :  معاون آموزشی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت
نام :  حسین جوانمردی
ایمیل : 
سمت :  نظامت
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مشاوران
نام :  علی محمد حميدی
ایمیل : 
سمت :  مشاور آموزشی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مشاوران
نام :  فرشید داداشی
ایمیل : 
سمت :  مشاور و پشتبان پیش دانشگاهی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مشاوران
نام :  دکتر خلیل شیروانی
ایمیل : 
سمت :  مشاور
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  علی رضا جعفری
ایمیل : 
سمت : 
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  حسين رضايی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  ولی آزاد
ایمیل : 
سمت :  استاد زمين شناسی و زيست شناسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  پرويز هدايتی
ایمیل : 
سمت :  استاد حسابان و رياضی و ديفرانسيل
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  حيدر جهان
ایمیل : 
سمت :  استاد زبان و ادبيات فارسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  عزیزاله آزادگان
ایمیل : 
سمت :  استاد فيزيک
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  محمد رحيم کيان مهر
ایمیل : 
سمت :  استاد رياضی - آمار و گسسته
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  حميد رضا منتظری
ایمیل : 
سمت :  استاد شيمی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  سعيد دلروز
ایمیل : 
سمت :  استاد دين و زندگی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  حمیدیان
ایمیل : 
سمت :  استاد نجوم
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  مهدی مصدق
ایمیل : 
سمت :  استاد علوم اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  اصغر معاذی
ایمیل : 
سمت :  استاد عربی و ادبيات فارسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دییران پیش دانشگاهی
نام :  محمد رضا غنوی
ایمیل : 
سمت :  استاد ریاضی پایه
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دییران پیش دانشگاهی
نام :  اشکان توکلی
ایمیل : 
سمت :  استاد فیزیک
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دییران پیش دانشگاهی
نام :  علیرضا فعلی
ایمیل : 
سمت :  استاد هندسه تحلیلی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دییران پیش دانشگاهی
نام :  محمدرضا حسینی فرد
ایمیل : 
سمت :  استاد ریاضیات گسسته
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  دییران پیش دانشگاهی
نام :  سید سعید جدی
ایمیل : 
سمت :  استاد شیمی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :